FORMULAR DE RETURNARE

Către SC Greenvest Corp SRL,
Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor
produse(program): __________________________________
Motivul returnării:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nr. Comanda :________________ [il gasiti in e-mailul de confirmare primit la finalizarea conmenzii]
Comanda a fost primită în data de: ___________________
Opțiunile mele de retur sunt:
□ Doresc înlocuirea produsului
□ Doresc returnarea banilor
Nume: __________________
Prenume: _________________
Adresă: _____________________________________________________________________________
Telefon: E-mail:

IBAN : _________________________________
Banca: _________________________________
Numele titularului: _______________________

Data: ______________________ Semnătura: _______________________